Samordning av statistikk – Oppvekstprofiler

Vi jobber med samordning av statistikk fra de fem direktoratene, for å gi et bedre tverrsektorielt kunnskapsgrunnlag til aktører på ulike forvaltningsnivåer.

Bakgrunn

Direktoratene i 0-24 samarbeidet og Folkehelseinstituttet (FHI) eier eller har tilgang til store mengder data om egen sektor eller eget ansvarsområde. Som hovedregel publiserer hver sektor «egne» tall, analyser eller tjenester/produkter. Ved å gi en mer samlet oversikt over deler av denne statistikken, og ved å sette sammen data fra flere sektorer på nye måter kan både vi og kommunene få et mer tilgjengelig, nytt og mer utdypende kunnskapsgrunnlag.

Dette jobber vi med

Oppvekstprofilene samler oppdatert oppvekststatistikk på ett sted slik at kommunene har et oversiktlig verktøy for å planlegge videreutvikling av oppvekstmiljøet i kommunen, særlig knyttet til sårbare barn og unge. Den samlede statistikken viser noen av kommunenes styrker og utfordringer, og er unik for hver kommune eller bydel.

Profilene sammenfatter statistikk om

  • tilhørighet og trygghet i familien og nærmiljøet
  • tilknytning til skole (og arbeidsliv)
  • psykisk og fysisk helse
  • økonomi og levekår

Les mer om hvordan planlegge for gode oppvekstvilkår og se oppvekstprofilene på FHIs oppvekstsider.

Se webinaret fra lanseringen av oppvekstprofilene her.

Varighet

Prosjektet ble opprettet i 2019, og de første oppvekstprofilene ble lansert i september 2020. Oppvekstprofilene skal publiseres årlig til 2023.

Deltakende aktører

I dette prosjektet deltar Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet.