Illustrasjon

Prosjekter

0-24 samarbeidet har gjennomført en rekke tverrgående delprosjekter. Hvert prosjekt har vært tverrsektorielt sammensatt og ledet av et av de samarbeidende 0-24-direktoratene.