0-24 samarbeidet ble avsluttet i løpet av mars 2021, etter 5 år. Formålet med samarbeidet har vært å bidra til at alle barn og unge får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv. Samarbeidet skal videreføres, men det er enn så lenge ikke helt avklart i hvilken form. 

På dette nettstedet finner du informasjon om både avsluttede og pågående prosjekter, samt materiell og dokumentasjon om tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge. 

En gutt omkranset av støttende voksne. Illusttrasjon.