Nordisk samarbeid

Kunnskap om bedre oppfølging av utsatte barn og unge

I denne rapporten presenterer Fafo kunnskap fra det nordiske 0-24 prosjektet om mer helhetlig og effektiv oppfølging av utsatte barn og unge.​