Nordisk samarbeid

Nordisk 0–24-samarbeid

Nordisk ministerråd initierte et prosjekt om tverrsektoriell samhandling for utsatte barn og unge i 2017. Prosjektet ble avsluttet i mars 2021. 

English version →